• निवडश्रेणीसाठी वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळालेल्या शिक्षकांची यादी
 • निवडश्रेणीसाठी वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळालेल्या शिक्षकांची यादी
  Last Updated On Jul 25 2017 7:10PM
  [ Printable Version ]  निवडश्रेणी साठी वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळालेल्या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता तयार करण्यासाठी व निवडश्रेणीस पात्र सेवकांची माहिती पाठविणेबाबत परिपत्रक क्र.७३ 
  • वरिष्ठ वेतनश्रेणी धारक प्राथमिक शिक्षकांची यादी  क्लिक करा
  • वरिष्ठ वेतनश्रेणी धारक माध्यमिक  शिक्षकांची यादी (डी.एड.स्केल)  क्लिक करा
  • वरिष्ठ वेतनश्रेणी धारक माध्यमिक  शिक्षकांची यादी (बी.एड.स्केल)  क्लिक करा
  • वरिष्ठ वेतनश्रेणी धारक ज्युनिअर कॉलेज टिचर यादी  क्लिक करा
  • वरिष्ठ वेतनश्रेणी धारक अध्यापक विद्यालय शिक्षक यादी   क्लिक करा

  जे सेवक वरिष्ठ वेतनश्रेणी घेतात परंतु वरीलपैकी कोणत्याही यादी मध्ये नांव नाही अशा सेवकांची माहिती ऑनलाईन फॉर्म मध्ये भरावी-