• ISO 9001-2008 Certification
  Last Updated On May 27 2015 1:51PM
  [ Printable Version ]  Sr.No.  Branch Name
  1.  Karmaveer Bahurao Patil College, Vashi, Navi Mumbai
  2.  Annasaheb Kalyani Vidyalaya, Satara.
  3.  R.B.N.B. College, Shrirampur Dist. Ahemadnagar
  4.  C.D.Jain College of Commerce, Shrirampur Dist. Ahemadnagar
  5.  Dhanajayrao Gadgil College of Commerce, Satara.
  6.  S.S.B. College of Education, Shrirampur, Dist. Ahemadnagar
  7.  Sou.Laxmibai Bhaurao Patil Mahila Mahavidyalaya, Solapur
  8.  S.S.G.M. College, Kopargaon, Dist- Ahemadnagar
  9.  Maharaja Sayajirao Vidyalaya, Satara.
  10.  S.S.Sakarben Karamshibhai Somaiya Primary Vidyamandir & Sanskar Kendra, Shrirampur Dist. Ahemadnagar
  11.  Modern School, Vashi
  12.  Karmaveer Bhaurao Patil Vidyalaya, Sangavi
  13  Mahatma Jyotirao Phule Vidyalaya & Shri. Shankarrao Mugutrao Kamathe Junior College, Shivari-Pune.